TOETAJAD

"Kuulmislangusega inimeste jaoks on subtiitrid sageli ainus võimalus, kuidas telesaadetest osa saada. Toetame projekti meeskonda igakülgselt selle toreda algatuse eest ning oleme valmis ka omalt poolt nõu ja jõuga aitama. Peame oluliseks, et subtiitrid oleksid igal eestikeelsel saatel ja filmil."

"Algatus on kiiduväärt. Lugemisoskuse tekkimiseks ja selle parandamiseks on tähtis võimalikult palju lugeda. Tänapäeval ei puutu me kirjasõnaga kokku ainult paberil ja lapsed loevad ka nutiseadmetes surfates ja televiisorit vaadates. Subtiitrite lugemisel on kindlasti positiivne mõju lugemisoskuse kujunemisele ja vilumuse saavutamisele paljude sihtrühmade puhul."

„Eesti Lastevanemate Liit väärtustab terviklikku ning arengut toetavat keskkonda lastele ja ka lastevanematele, kelle seas võib olla nii muukeelseid kui ka kuulmislangusega isikuid ning ka mitte kuuljaid. Projekt SupakadSisse loob just sellist positiivset arenguvõimalust elukestva õppena igale vajajale, omades seega positiivset mõju laiemalt, mitte ainult lastele vaid tervele ühiskonnale. Jõudu projektile!“

OTSIME ABIJÕUDE!